ElektrikerNu i Sverige AB Eltjänst Elinstallationer

Om Oss

Din effektiva elektriker…

Vad får du med våra Eltjänster …

Varje uppdrag görs så snabbt och effektivt det går med högsta kvalité på utfört arbete. Vi kommer inte att lämna dig själv med problemet och du kan alltid lita på oss.

Utvecklingen och inlärningen av nya teknologier sker hela tiden vilket gör att vi kan  rekommendera er de bästa produkterna och lösningarna till bästa pris. Vi använder material som är kontrollerade och tillförlitliga. Vi föredrar fast pris om det finns möjlighet för det vid valt tjänst. Detta ger dig trygghet för att arbetet utförs inom uppsatt tidsram samt med högsta kvalité och inga extra avgifter tillkommer i efterhand. Vi får handlingsfrihet och vår kreativitet utvecklas.